گاهی می شود با قدمی کوچک کاری بزرگ را آغاز کرد ، گهی با قلم و گهی با قدم و گاهی هم با سخن …

اینجا عده ای جمع شده اند و مشتاقانه کار می کنند ، امید آن دارند که قدم هر چند کوچکی باشد برای نشر معارف اهلبیت

عده ای هم آنجایند که یکیشان شما باشی ، هر کسی کار می کند که این حرکت نه که سست نشود که هر چه مصمم تر به سمت امام خوبی ها پیش رود … به سمت مولا

گاهی می شود حتی با نمایش یک بنر کوچک در وبلاگی که حتی روزی ۱۰ نفر هم بازدید ندارد ، زندگی یک نفرشان را متحول کرد ، اگر خدا بخواهد …

یک یاعلـــی گفتن ، قوتی می بخشد که کسانی پیدا شوند تا با کمترین ها کاری بزرگ را شروع کنند … نوای یا علی یتان را به جان و دل می خریم …


یک سبد مطالب جمع و جور مخصوص چاپ - تابلو اعلانات


یک سبد مطالب جمع و جور مخصوص چاپ - تابلو اعلانات


یک سبد مطالب جمع و جور مخصوص چاپ - تابلو اعلانات