امروز هر جا که بروی ، هرجایی که بتوان اسم کانون یا مرکزی را روی آن گذاشت ، یک تختــه پر از سوزن ته گرد می بینی به نام تابلــو اعلانــات ، همان تابلویی که اگر هرروز نه که حداقل هفته ای یکبار چشـم مخاطب را به خود جلب می کند همان مخاطب تشنه ی یک جو مطلب ساندویچـی قابل هضــم خوش ظاهــر را … می خواهیم سعی کنیم این مخاطبان تشنه ، بی آب نشوند … از این پس هر هفته با یک سبد از مطالب جمع و جور از قبل آماده شده ی مخصوص چاپ درخدمت مسئولین و عناصر فرهنگــی کشور عزیزمـان خواهیم بود …

به امید رضایت مــولا …

مرکز فرهنگی سابحات