بسته بندی هفتگی شامل مطالبی تحت عناوین :

اخلاقی/ چرا نباید گناه کنیم ؟

اعتقادی / دست زدن زنان در مجالس شادی

علم و فن آوری / چندتا سوال اینترنتی

سرگرمی / چند تا جُک

دفاع مقدس / چراغ روشن

ورزشی / بهترین لباس ورزش

معرفی کتاب / کتاب ارمیا (رمان و مجموعه داستان )