محتوای چهارم  ، مخصوص نصب در تابلو اعلانات و در بازه زمانی اولین هفته مهرماه منتشر شد…

 

h5

 

 

این بسته شامل مطالبی تحت عناوین :

اخلاقی : سوگند به ورزگار

اخلاقی : هزار ضربه شمشیر

اعتقادی : امامزادگان ومهاجرت به ایران

استفتاء : غیبت کردن 

علمی : تلخی گوش وشوری آب چشم

رایانه : به جان خودم چت همان یاهو مسنجر نیست

دفاع مقدس : اکبر کاراته والاغش درجبهه

سرگرمی کریم خان زند، پیدایش مگس

ورزشی : کشتی درایران 

معرفی کتاب : فرزندان ایرانیم