تابلو اعلانات

برای نمایش صحیح سایت از مرورگر کروم استفاده کنید
بسته بندی هفتگی تا این لحظه 68%

بارگیری  در ادامه مطلب … حجم پرونده :460 KBگذر واژه پرونده فشرده : tabloelanat.ir با ذکر یک صلوات ، هدیه محضر مبارک حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه  الشریف) ؛ بارگیری کنید …
revayat73

۲۴ دی ۱۳۹۳
حق الناس حجه الاسلام فردوسي پور مي گويد: در رابطه با اجاره نشینى حضرت امام در جماران به قضیه اى اشاره مى كنم . موضوعى كه بیانگر تقید شدید امام به رعایت موازین و احكام شرعى به ویژه در مورد حقوق مردم و الگویى از یك مستاجر خوب و متشرع است . با آنكه صاحبخانه امام از مقلدان و دلباختگان آن حضرت بود و سكونت امام را در خانه خود، بزرگترین افتخار زندگیش مى دانست ؛ لیكن حضرت امام مثل یك فرد عادى كه گویى هیچ گونه علقه اى بین مالك و مستاجر وجود ندارد، به احكام شرعى مربوط ملتزم بودند. روزى براى تامین نور ...
akhlaghi3-73

بارگیری  در ادامه مطلب … حجم پرونده :420 KBگذر واژه پرونده فشرده : tabloelanat.ir با ذکر یک صلوات ، هدیه محضر مبارک حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه  الشریف) ؛ بارگیری کنید …
revayat73

بارگیری  در ادامه مطلب … حجم پرونده :300 KBگذر واژه پرونده فشرده : tabloelanat.ir با ذکر یک صلوات ، هدیه محضر مبارک حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه  الشریف) ؛ بارگیری کنید …
akhlaghi2_73

بارگیری  در ادامه مطلب … حجم پرونده :470 KBگذر واژه پرونده فشرده : tabloelanat.ir با ذکر یک صلوات ، هدیه محضر مبارک حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه  الشریف) ؛ بارگیری کنید …
akhlaghi73

امام علی (علیه السلام ): به فریاد مردم رسیدن و آرام کردن مصیبت دیدگان از کفاره گناهان بزرگ است. نهج البلاغه حکمت 24 بارگیری  در ادامه مطلب … حجم پرونده :790 KBگذر واژه پرونده فشرده : tabloelanat.ir با ذکر یک صلوات ، هدیه محضر مبارک حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه  الشریف) ؛ بارگیری کنید …
hadis72

شیخ رجبعلی خیاط(ره): در بیداری سحر آثار عجیبی است. هر چیزی را که از خدا بخواهی از گدایی سحرها می توان حاصل نمود، از گدایی سحرها کوتاهی نکنید، که هر چه هست در آن است. عاشق، خواب ندارد و جز وصال محبوب چیزی نمی خواهد. وقت ملاقات و رسیدن به وصال هنگام سحر است. کیمیای محبت بارگیری  در ادامه مطلب … حجم پرونده :220 KBگذر واژه پرونده فشرده : tabloelanat.ir با ذکر یک صلوات ، هدیه محضر مبارک حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه  الشریف) ؛ بارگیری کنید …
akhlaghi72

شهید مرتضی مطهری  درباره پیامبر اعظم می فرمایند: «ایشان در معاشرت با مردم، مهربان و گشاده رو بود. در سلام به همه، حتی کودکان و بردگان پیشی می گرفت. پای خود را جلو هیچ کس دراز نمی کرد و در حضور کسی تکیه نمی نمود. غالبا دو زانو می نشست.... اگر سه روز یکی از اصحاب را نمی دید، سراغش را می گرفت؛ اگر مریض بود، عیادت می کرد و اگر گرفتاری داشت، کمکش می نمود. در مجالس، تنها به یک فرد نگاه نمی کرد و یک فرد را طرف خطاب قرار نمی داد، بلکه نگاه های خود را در میان ...
khlaghi2-71

مردان آهنین در زمان پیامبر ! جوانان مسلمان سرگرم زورآزمايى و مسابقهء وزنه بردارى بودند.سنگ بزرگى‏ آنجا بود كه مقياس قوّت و مردانگى جوانان به شمار مى‏رفت و هركس آن را به قدر توانايى خود حركت مى‏داد.در اين هنگام رسول اكرم رسيد و پرسيد: «چه مى‏كنيد؟». -داريم زورآزمايى مى‏كنيم.مى‏خواهيم ببينيم كدام يك از ما قويتر و زورمندتر است. -ميل داريد كه من بگويم چه كسى از همه قويتر و نيرومندتر است؟. -البته،چه از اين بهتر كه رسول خدا داور مسابقه باشد و نشان افتخار را او بدهد. افراد جمعيت همه منتظر و نگران بودند كه رسول اكرم كدام يك را به ...

بارگیری  در ادامه مطلب … حجم پرونده :800 KBگذر واژه پرونده فشرده : tabloelanat.ir با ذکر یک صلوات ، هدیه محضر مبارک حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه  الشریف) ؛ بارگیری کنید …
akhlaghi3-71